Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2019/2020:

Klasa Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo

Oddział

Przedszkolny 5- latki

6-latki

 

 

Jestem dzieckiem Bożym

Jezus moim przyjacielem

 

 

Red. Ks. M. Zając

 

 

Gaudium

I Jesteśmy rodziną Pana Jezusa Red. Ks. P. Goliszek

Gaudium

II Kochamy Pana Jezusa podręcznik Red. Ks. P. Goliszek

Gaudium

III Przyjmujemy Pana Jezusa podręcznik Red. Ks. P. Goliszek

Gaudium

IV

Jestem chrześcijaninem

Podręcznik

Karty pracy

Red. Ks. W. Janiga

Gaudium

V

Wierzę w Boga

Podręcznik

Karty pracy

Red. Ks. W. Janiga

Gaudium

VI

Wierzę w Kościół

Podręcznik

Karty pracy

Red. Ks. W. Janiga

Gaudium

VII

Spotykam Twoje Słowo

Podręcznik

Karty pracy

Red. Ks. P. Mąkosa

Gaudium

VIII

Z Tobą przez życie

Podręcznik

Karty pracy

Red. Ks. P. Mąkosa

Gaudium

W dniach 13, 14. 18 czerwca 2019 r. każda  lekcja zostaje skrócona o 15 minut.

Długość przerw międzylekcyjnych pozostaje bez zmian.

                                                          Dyrektor szkoły

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobianowicach

Nazwa Programu:Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie:5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość Projektu:679 696,54 zł

Kwota dofinansowania: 469 708,98 zł

Umowa o dofinansowanie projektu:

Cel projektu: Celem głównym proj. jest wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w SP w Sobianowicach do końca 2018 r., dzięki czemu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez znaczą oszczędność emisji szkodliwych substancji do atmosfery, kosztów uzyskania ciepła i wykorzystywania energii elektrycznej.

W ramach głębokiej termomodernizacji SP w Sobianowicach w ramach projektu zostały przeprowadzone następujące prace/zadania:

  1. Modernizacja systemu centralnego ogrzewania - Wymiana kotła na nowy piec dwufunkcyjny, którego paliwem będzie pelet; wymiana starej wyeksploatowanej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiana 63 grzejników,
  2. Wymiana okien na nowe o profilach 0.9 PCV o łącznej powierzchni 40,71 m2,
  3. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej oraz instalacja kolektorów słonecznych - 4 kolektory próżniowe typu KSR10,
  4. Docieplenie ścian zewnętrznych o łącznej powierzchni 1041,64 m2,
  5. Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o łącznej powierzchni 8,93 m2, f) Docieplenie stropodachu o łącznej powierzchni 378,56 m2,
  6. Wymiana oświetlenia wewnętrznego - 238 punktów na oświetlenie LED.
  7. Promocja (ulotki, strona www). Realizacja wszystkich zadań pozwoli na wygenerowanie rocznych oszczędności w kwocie: 41 729,82 zł w przypadku termomodernizacji budynku i 9552,82 zł w przypadku oświetlenia wewnętrznego. Daje to oszczędność roczną zapotrzebowania na energię na poziomie 50,44% w przypadku zadań w budynku i 61,28% w przypadku wymiany ośw na LED, łącznie całość to 52,36%. Kluczowe rezultaty projektu: - ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (24175,20 meh/rok), - produkcja energii cieplnej z nowych instalacji OZE (7172 Mwht/rok), - szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (62,48 ton równoważnika co2 /rok), - zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (89365,60 kwh/rok). Wszystkie zadania wpisują się w założenia i cele oraz wpływają bezpośrednio na realizację polityk klimatycznych. Moc kotła 50 KW.

Prace w ramach projektu zostały zrealizowane.

Okres realizacji projektu: 15.05.2018 r. do 25.01.2019 r.

View the embedded image gallery online at:
http://sobianowice.eu/#sigProGalleriac2b92c4fa9