REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO:

REKRUTACJA TRWA DO 30 MARCA 2018 R.

KARTA  ZGŁOSZENIA   do pobrania w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 - 15.00.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców dzieci sześcioletnich urodzonych w 2012 r. i dzieci pięcioletnich urodzonych w 2013 r. zamieszkałych poza obwodem szkoły tj. miejscowościami Sobianowice i Bystrzyca.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną oraz kryteria gminne, uwzględniające zakres społeczny potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata;
 2. Niepełnosprawność kandydata;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów każde.

Kryteria gminne:

Kryteria gminne określone w Uchwale Nr XXXI.197.2017 RADY GMINY WÓLKA z dnia 30 marca 2017 r.:

 1. Realizacja wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu samorządowym lub szkole dla której organem prowadzącym jest Gmina Wólka – 3 punkty,
 2. Praca zawodowa lub nauka w trybie dziennym rodziców, kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko
  1. Oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko – 4 punkty;
  2. Jedno z rodziców – 2 punkty,
 3. Liczba godzin dziennego pobytu kandydata w oddziale przedszkolnym deklarowana we wniosku o przyjęcie – za każdą godzinę ponad 5 godzin – 1 punkt.

Rekrutacja do klasy pierwszej trwa do 30 marca 2018 r.:

KARTA  ZGŁOSZENIA   do pobrania w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 - 15.00.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców dzieci siedmioletnich urodzonych w 2011 r. zamieszkałych poza obwodem szkoły tj. miejscowościami Sobianowice i Bystrzyca.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną oraz kryteria gminne, uwzględniające zakres społeczny potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata;
 2. Niepełnosprawność kandydata;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów każde.

Kryteria gminne:

Kryteria gminne określone w Uchwale Nr XXXI.197.2017 RADY GMINY WÓLKA z dnia 30 marca 2017 r.:

 1. Realizacja wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu samorządowym lub szkole dla której organem prowadzącym jest Gmina Wólka – 3 punkty.
 2. Praca zawodowa lub nauka w trybie dziennym rodziców, kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko
 3. Oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko – 4 punkty,
 4. Jedno z rodziców – 2 punkty.

W dniu 06.04.2018 o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej  im. T. KOŚCIUSZKI W SOBIANOWICACH odbędzie się GMINNY TURNIEJ WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „MIĘDZY NAMI PODSTAWÓWKAMI”

 • Turniej przeznaczony jest dla uczniów klas VII szkół podstawowych gminy Wólka.
 • Każda szkoła zgłasza dwóch uczestników. Wyłonienia uczestników turnieju każda szkoła dokonuje we własnym zakresie.
 • Turniej ma formę rywalizacji drużynowej z wykorzystaniem aplikacji KAHOOT, dlatego warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie telefonu komórkowego z dostępem do Internetu (jeden na drużynę).
 • Pytania konkursowe dotyczą zarówno zagadnień kulturowych (wiedza dotycząca Wielkiej Brytanii) oraz zagadnień gramatycznych (podstawa programowa II etapu edukacyjnego).
 • Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do przygotowania krótkiej autoprezentacji.

DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PRZWIDZIANE SĄ UPOMINKI A DLA ZWYCIĘZCÓW NAGRODY :):) 

ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU I ŻYCZĘ DOBREJ ZABAWY - organizator Joanna Niewęgłowska-Gomółka

Dni wolne w roku szkolnym 2017/18 w ramach tzw. dni dyrektorskich:

2.11.  czwartek

3.11.  piątek

2.01.  wtorek

30.04. poniedziałek

2.05. środa

4.05. piątek

1.06. piątek

20.06. środa