Zakończenie roku szkolnego 2018/2019:

8.00 - Msza Święta w Kościele w Bystrzycy

9.00 - urocztsość w szkole.

            Zapraszamy

W dniach 13, 14. 18 czerwca 2019 r. każda  lekcja zostaje skrócona o 15 minut.

Długość przerw międzylekcyjnych pozostaje bez zmian.

                                                          Dyrektor szkoły

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobianowicach

Nazwa Programu:Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie:5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość Projektu:679 696,54 zł

Kwota dofinansowania: 469 708,98 zł

Umowa o dofinansowanie projektu:

Cel projektu: Celem głównym proj. jest wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w SP w Sobianowicach do końca 2018 r., dzięki czemu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez znaczą oszczędność emisji szkodliwych substancji do atmosfery, kosztów uzyskania ciepła i wykorzystywania energii elektrycznej.

W ramach głębokiej termomodernizacji SP w Sobianowicach w ramach projektu zostały przeprowadzone następujące prace/zadania:

  1. Modernizacja systemu centralnego ogrzewania - Wymiana kotła na nowy piec dwufunkcyjny, którego paliwem będzie pelet; wymiana starej wyeksploatowanej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiana 63 grzejników,
  2. Wymiana okien na nowe o profilach 0.9 PCV o łącznej powierzchni 40,71 m2,
  3. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej oraz instalacja kolektorów słonecznych - 4 kolektory próżniowe typu KSR10,
  4. Docieplenie ścian zewnętrznych o łącznej powierzchni 1041,64 m2,
  5. Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o łącznej powierzchni 8,93 m2, f) Docieplenie stropodachu o łącznej powierzchni 378,56 m2,
  6. Wymiana oświetlenia wewnętrznego - 238 punktów na oświetlenie LED.
  7. Promocja (ulotki, strona www). Realizacja wszystkich zadań pozwoli na wygenerowanie rocznych oszczędności w kwocie: 41 729,82 zł w przypadku termomodernizacji budynku i 9552,82 zł w przypadku oświetlenia wewnętrznego. Daje to oszczędność roczną zapotrzebowania na energię na poziomie 50,44% w przypadku zadań w budynku i 61,28% w przypadku wymiany ośw na LED, łącznie całość to 52,36%. Kluczowe rezultaty projektu: - ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (24175,20 meh/rok), - produkcja energii cieplnej z nowych instalacji OZE (7172 Mwht/rok), - szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (62,48 ton równoważnika co2 /rok), - zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (89365,60 kwh/rok). Wszystkie zadania wpisują się w założenia i cele oraz wpływają bezpośrednio na realizację polityk klimatycznych. Moc kotła 50 KW.

Prace w ramach projektu zostały zrealizowane.

Okres realizacji projektu: 15.05.2018 r. do 25.01.2019 r.

View the embedded image gallery online at:
http://sobianowice.eu/#sigProGalleriac2b92c4fa9