KONKURS YOUNG EXPLORERS

12 lutego 2018 rozpoczynamy trzecią edycję szkolnego konkursu YOUNG EXPLORERS

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach, którzy prenumerują dwujęzyczny magazyn National Geographic Odkrywca. W bieżącym roku szkolnym konkurs będzie składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegający na rozwiązywaniu zadań w domu oraz drugi w postaci konkursu na terenie szkoły (bez materiałów pomocniczych). Warunkiem wzięcia udziału w drugim etapie jest konieczność wypełnienia zadań dotyczących wiadomości z przynajmniej pięciu numerów NG Odkrywca. Poprawność wykonania zadań na każdym arkuszu nie może być niższa niż 85%.

Arkusze konkursowe z zadaniami (dotyczącymi numerów październik, listopad i grudzień) są już do pobrania u organizatora konkursu pani Joanny Niewęgłowskiej-Gomółka. Wypełnione czytelnym i starannym pismem arkusze, należy składać do organizatora konkursu do dn. 23.02.2018. Przewidywany termin kolejnej edycji to kwiecień 2018 a drugiego etapu to druga połowa maja 2018.

Zachęcam do udziału i życzę powodzenia.

Podejmij wyzwanie! Wykonaj zadania o odkryj ilu wiadomości dostarcza Ci NG Odkrywca.

W dniu 06.04.2018 o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej  im. T. KOŚCIUSZKI W SOBIANOWICACH odbędzie się GMINNY TURNIEJ WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „MIĘDZY NAMI PODSTAWÓWKAMI”

 • Turniej przeznaczony jest dla uczniów klas VII szkół podstawowych gminy Wólka.
 • Każda szkoła zgłasza dwóch uczestników. Wyłonienia uczestników turnieju każda szkoła dokonuje we własnym zakresie.
 • Turniej ma formę rywalizacji drużynowej z wykorzystaniem aplikacji KAHOOT, dlatego warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie telefonu komórkowego z dostępem do Internetu (jeden na drużynę).
 • Pytania konkursowe dotyczą zarówno zagadnień kulturowych (wiedza dotycząca Wielkiej Brytanii) oraz zagadnień gramatycznych (podstawa programowa II etapu edukacyjnego).
 • Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do przygotowania krótkiej autoprezentacji.

DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PRZWIDZIANE SĄ UPOMINKI A DLA ZWYCIĘZCÓW NAGRODY :):) 

ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU I ŻYCZĘ DOBREJ ZABAWY - organizator Joanna Niewęgłowska-Gomółka

SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „THE BEST”                      

 1. 1.Cele konkursu:
 • Rozwijanie zainteresowań nauką języków obcych.
 • Motywowanie do samokształcenia i oceniania własnych postępów.
 • Rozbudzanie u uczniów chęci do poszerzania wiedzy oraz umiejętności rozumienia własnego procesu uczenia się i brania za niego odpowiedzialności.
 • Wyróżnienie uczniów z najlepszą znajomością języka angielskiego.
 • Dostarczenie uczniom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia oraz informacji zwrotnej, które sprzyjać będą ich dalszej nauce języka.

2. Organizator:

     Joanna Niewęgłowska-Gomółka – nauczyciel języka angielskiego

3. Uczestnicy:

Adresatami konkursu są uczniowie klas IV – VII Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach.

4. Kalendarz konkursu:

 • do 28 lutego 2018 - zgłoszenia chętnych do udziału w konkursie;
 • 13 marca 2018 - konkurs
 • 14 marca – oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród

5. Regulamin konkursu:

 • W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie klas IV, V, VI i VII, którzy za pierwszy semestr uzyskali co najmniej ocenę dobrą z języka angielskiego.
 • Dla każdego poziomu / klasy opracowany jest odrębny zestaw zadań.
 • Zadania konkursowe mają formę quizu z aplikacją quizizz.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie telefonu komórkowego z dostępem do internetu.
 • Konkurs jest jednoetapowy – etap szkolny.
 • Czas trwania konkursu: ok 30 minut (w każdej klasie).
 • Laureaci w każdej kategorii wiekowej w nagrodę otrzymają celującą ocenę cząstkową z języka angielskiego - minimum 80% poprawnych odpowiedzi. Dla najlepszych (THE BEST) w każdej kategorii przewidziane są także nagrody rzeczowe !!!!!

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU I ŻYCZĘ SUKCESÓW!!!

 

Dnia 25 stycznia 2018 r. (czwartek) w godzinach 13.00 - 17.00 odbędzie się zabawa karnawałowa dla wszystkich uczniów.

Zabawę zapewni didżej. Przewidziane są kanapki i napój. Zapraszamy.

Dni wolne w roku szkolnym 2017/18 w ramach tzw. dni dyrektorskich:

2.11.  czwartek

3.11.  piątek

2.01.  wtorek

30.04. poniedziałek

2.05. środa

4.05. piątek

1.06. piątek

20.06. środa