Dnia 25 stycznia 2018 r. (czwartek) w godzinach 13.00 - 17.00 odbędzie się zabawa karnawałowa dla wszystkich uczniów.

Zabawę zapewni didżej. Przewidziane są kanapki i napój. Zapraszamy.

Dni wolne w roku szkolnym 2017/18 w ramach tzw. dni dyrektorskich:

2.11.  czwartek

3.11.  piątek

2.01.  wtorek

30.04. poniedziałek

2.05. środa

4.05. piątek

1.06. piątek

20.06. środa

Wykaz Podręczników obowiązujących w roku szkolnym

2017 – 2018

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawca

 

Wychowanie przedszkolne

 

 

 

 

Dzieci 6-letnie

Sześciolatek Roczne Przygotowanie Przedszkolne Tropiciele

Karty 1 – 4

Książka do czytania

Piszę i liczę

Wycinanka

Dzieci 5-letnie

Pięciolatek Tropiciele

Karty 1-4

Zeszyt grafomotoryczny

Wielka Księga Tropicieli

Wycinanka

 

B. Gawrońska

E. Raczek

B. Gawrońska

E. Raczek

 

WSiP 2017

WSiP 2017

 

 

Religia

Dzieci 5-letnie

Jestem dzieckiem Bożym

 

Dzieci 6-letnie

Jezus moim przyjacielem

Red. Ks. M. Zając

Gaudium

Klasa I

Religia

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa

Red.ks. P. Goliszek

Gaudium

Klasa II

Religia

Kochamy Pana Jezusa

podręcznik

 

Red. Ks. P. Goliszek

Gaudium

 

Klasa III

Religia

 

Przyjmujemy Pana Jezusa podręcznik

 

Red. Ks. P. Goliszek

Gaudium

Klasa IV

Religia

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Jestem chrześcijaninem podręcznik

karty pracy

Autor i tytuł podręcznika podane zostaną w terminie późniejszym.

Red.ks. W.Janiga

Gaudium

Klasa V

Religia

Wierzę w Boga podręcznik

karty pracy

Red. Ks. W. Janiga

Gaudium

Wychowanie do życia w rodzinie

„W drodze ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie” ćwiczenia i materiały kl. 5

Red. T. Król

Rubikon

 

Klasa VI

Religia

Wierzę w Kościół podręcznik

karty pracy

 

Red. Ks. W. Janiga

Gaudium

Wychowanie do życia w rodzinie

„W drodze ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie” ćwiczenia i materiały kl. 6

Red. T. Król

Rubikon

Klasa VII

 

 

 

Religia

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Spotykam Twoje Słowo

Podręcznik

Karty pracy

Autor i tytuł podręcznika podane zostaną w terminie późniejszym.

Red. ks. Paweł Mąkosa

Gaudium

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I – VII zostaną zakupione przez szkołę z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wielce Szanowni Państwo,

zapewne już Państwo zaobserwowali, że Internet staje się, a może wręcz stał się naturalnym środowiskiem dzieci i młodzieży. Komputer, smartfon, tablet towarzyszy młodym ludziom niekiedy od rana do wieczora. Warto przy tym podkreślić, że nowe technologie niosą ze sobą wiele fantastycznych, rozwijających możliwości, ale mogą stanowić też zagrożenie. Trzeba zatem uczyć dzieci, jak się z nimi mądrze i bezpiecznie obchodzić. I to jest właśnie wspólne zadanie dorosłych. 

W czasach naszego dzieciństwa dorośli uczyli nas jak zawierać znajomości, bawić się i rozróżniać prawdę od fałszu. Pokazywali nam co jest bezpieczne, a czego należy unikać. Prowadzili nas i objaśniali świat. Jeśli chcieliśmy się ukryć przed ich wzrokiem, budowaliśmy szałas z krzeseł i koca lub chowaliśmy się w podwórkowych zakamarkach. Dzisiejsze dzieci chowają się przed dorosłymi w sieci, a opiekunom coraz trudniej jest je tam odnaleźć, bo to one są tam bardziej u siebie niż my potrafimy to zrozumieć. Zwykle to nie do końca jest element naszego dorosłego świata. Dlatego tak trudno nam dzisiaj uświadamiać młodym ludziom zagrożenia, uczyć jak się zachować w trudnych sytuacjach, chronić przed kłamstwem i manipulacją.

Oczywistym powinno być dla każdego, że zagrożeniem dla dziecka nie jest urządzenie jako takie, a człowiek, z którym młody człowiek może nawiązać kontakt. Człowiek, który dla własnych, niekiedy nagannych celów, wykorzystuje łatwowierność, ufność i samotność dziecka przed ekranem. Media podają, że do Polski dotarła już pewna internetowa rozrywka, opatrzona niewinną nazwą zabawa, żerująca na ufności jej uczestników. Powoduje ona, że wykonują oni zadania, których celem jest krzywdzenie samych siebie. Coraz trudniejsze wyzwania przekazywane za pośrednictwem tajemniczego przewodnika rzekomo prowadzą dzieci poprzez samookaleczenia aż do kulminacji – samobójstwa. Według doniesień, w Rosji, z której gra rzekomo rozprzestrzenia się po Europie, doprowadziło to do śmierci wielu dzieci. Sytuacja jest o tyle trudna, że dzisiejsze dzieci nie mają zaufania do dorosłych, a w Internecie szukając poczucia przynależności są aktywne w różnego rodzaju społecznościach. Często, nie mając wsparcia w rodzinie, w sieci poszukują przygód, ekscytacji i emocji. Relacje, które tworzą się między dziećmi w Internecie są zadziwiająco silne, a wpływ internetowych znajomych powoduje podejmowanie nie zawsze mądrych i przemyślanych decyzji. Anonimowość internetowa daje osobom chcącym manipulować innymi siłę i skuteczność. Wydaje im się przy tym, że są bezkarne, bezpieczne i posiadają władzę.

Apeluję więc do Państwa o szczególne zwrócenie uwagi na dzieci w swoim otoczeniu. Zainteresujcie się tymi, którzy nadmiernie korzystają z Internetu, są klasowymi outsiderami, mają problemy w kontaktach z rówieśnikami lub w domu. Oni są właśnie w grupie podwyższonego ryzyka. Nie pozwólmy, aby stała im się krzywda, bądźmy blisko nich dając im poczucie, że są dla nas ważni, że nam na nich zależy, że jesteśmy ich przyjaciółmi, nauczycielami i przewodnikami.

Z wyrazami szacunku
Marek Michalak