Zakończenie roku szkolnego 2017/2018:

Godz. 8.00 – msza w kościele w Bystrzycy,

Godz. 9.00 – uroczystość w szkole.

View the embedded image gallery online at:
http://sobianowice.eu/#sigProGalleria72837043ab

Laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Olimpus zostali:

Miachał Jarosz - klasa VI - 5 miejsce

Antoni Żebrowski - klasa VI - 7 miejsce

Piotr Borsuk - klasa VI - 7 miejsce

Karol Działa - klasa V - 9 miejsce

Patrycja Kołodyńska - klasa VII - 9 miejsce.

Dziękuję również wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu.

NIECH PITAGORAS BĘDZIE Z WAMI !!!!!!

Andrzej Woźniacki - nauczyciel matematyki

Zajęcia uwzględniające zainteresowania uczniów:

Marta Dzikoń-Dziura - Koło matematyczno-polonistyczne.

Aleksandra Różewska-Bober – Koło matematyczne w kl. II.

Krzysztof Łysiak – Koło tenisa stołowego kl. IV i VI.

Monika Tomczak – Koło plastyczne kl. IV i V.

Joanna Niewęgłowska-Gomółka – Koło języka angielskiego kl. IV poniedziałek 13.15 – 14.00.

Andrzej Woźniacki – Koło matematyczne klasa V i VI;Koło matematyczne kl. IV;Koło fotograficzne kl. IV – VI.

Elżbieta Rola – Koło historyczne kl. IV – VI.

Agnieszka Skrzypek – Koło języka polskiego kl. IV.

 

 

                                    Zajęcia rozwijające kreatywność:

Jacenty Kłoda – koło przyrodnicze kl. VII.

                                   

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO:

REKRUTACJA TRWA DO 30 MARCA 2018 R.

KARTA  ZGŁOSZENIA   do pobrania w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 - 15.00.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców dzieci sześcioletnich urodzonych w 2012 r. i dzieci pięcioletnich urodzonych w 2013 r. zamieszkałych poza obwodem szkoły tj. miejscowościami Sobianowice i Bystrzyca.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną oraz kryteria gminne, uwzględniające zakres społeczny potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata;
 2. Niepełnosprawność kandydata;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów każde.

Kryteria gminne:

Kryteria gminne określone w Uchwale Nr XXXI.197.2017 RADY GMINY WÓLKA z dnia 30 marca 2017 r.:

 1. Realizacja wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu samorządowym lub szkole dla której organem prowadzącym jest Gmina Wólka – 3 punkty,
 2. Praca zawodowa lub nauka w trybie dziennym rodziców, kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko
  1. Oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko – 4 punkty;
  2. Jedno z rodziców – 2 punkty,
 3. Liczba godzin dziennego pobytu kandydata w oddziale przedszkolnym deklarowana we wniosku o przyjęcie – za każdą godzinę ponad 5 godzin – 1 punkt.