Zajęcia uwzględniające zainteresowania uczniów:

Marta Dzikoń-Dziura - Koło matematyczno-polonistyczne.

Aleksandra Różewska-Bober – Koło matematyczne w kl. II.

Krzysztof Łysiak – Koło tenisa stołowego kl. IV i VI.

Monika Tomczak – Koło plastyczne kl. IV i V.

Joanna Niewęgłowska-Gomółka – Koło języka angielskiego kl. IV poniedziałek 13.15 – 14.00.

Andrzej Woźniacki – Koło matematyczne klasa V i VI;Koło matematyczne kl. IV;Koło fotograficzne kl. IV – VI.

Elżbieta Rola – Koło historyczne kl. IV – VI.

Agnieszka Skrzypek – Koło języka polskiego kl. IV.

 

 

                                    Zajęcia rozwijające kreatywność:

Jacenty Kłoda – koło przyrodnicze kl. VII.

                                   

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO:

REKRUTACJA TRWA DO 30 MARCA 2018 R.

KARTA  ZGŁOSZENIA   do pobrania w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 - 15.00.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców dzieci sześcioletnich urodzonych w 2012 r. i dzieci pięcioletnich urodzonych w 2013 r. zamieszkałych poza obwodem szkoły tj. miejscowościami Sobianowice i Bystrzyca.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną oraz kryteria gminne, uwzględniające zakres społeczny potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata;
 2. Niepełnosprawność kandydata;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów każde.

Kryteria gminne:

Kryteria gminne określone w Uchwale Nr XXXI.197.2017 RADY GMINY WÓLKA z dnia 30 marca 2017 r.:

 1. Realizacja wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu samorządowym lub szkole dla której organem prowadzącym jest Gmina Wólka – 3 punkty,
 2. Praca zawodowa lub nauka w trybie dziennym rodziców, kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko
  1. Oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko – 4 punkty;
  2. Jedno z rodziców – 2 punkty,
 3. Liczba godzin dziennego pobytu kandydata w oddziale przedszkolnym deklarowana we wniosku o przyjęcie – za każdą godzinę ponad 5 godzin – 1 punkt.

Rekrutacja do klasy pierwszej trwa do 30 marca 2018 r.:

KARTA  ZGŁOSZENIA   do pobrania w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 - 15.00.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców dzieci siedmioletnich urodzonych w 2011 r. zamieszkałych poza obwodem szkoły tj. miejscowościami Sobianowice i Bystrzyca.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną oraz kryteria gminne, uwzględniające zakres społeczny potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata;
 2. Niepełnosprawność kandydata;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów każde.

Kryteria gminne:

Kryteria gminne określone w Uchwale Nr XXXI.197.2017 RADY GMINY WÓLKA z dnia 30 marca 2017 r.:

 1. Realizacja wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu samorządowym lub szkole dla której organem prowadzącym jest Gmina Wólka – 3 punkty.
 2. Praca zawodowa lub nauka w trybie dziennym rodziców, kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko
 3. Oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko – 4 punkty,
 4. Jedno z rodziców – 2 punkty.

Dni wolne w roku szkolnym 2017/18 w ramach tzw. dni dyrektorskich:

2.11.  czwartek

3.11.  piątek

2.01.  wtorek

30.04. poniedziałek

2.05. środa

4.05. piątek

1.06. piątek

20.06. środa

Wykaz Podręczników obowiązujących w roku szkolnym

2017 – 2018

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawca

 

Wychowanie przedszkolne

 

 

 

 

Dzieci 6-letnie

Sześciolatek Roczne Przygotowanie Przedszkolne Tropiciele

Karty 1 – 4

Książka do czytania

Piszę i liczę

Wycinanka

Dzieci 5-letnie

Pięciolatek Tropiciele

Karty 1-4

Zeszyt grafomotoryczny

Wielka Księga Tropicieli

Wycinanka

 

B. Gawrońska

E. Raczek

B. Gawrońska

E. Raczek

 

WSiP 2017

WSiP 2017

 

 

Religia

Dzieci 5-letnie

Jestem dzieckiem Bożym

 

Dzieci 6-letnie

Jezus moim przyjacielem

Red. Ks. M. Zając

Gaudium

Klasa I

Religia

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa

Red.ks. P. Goliszek

Gaudium

Klasa II

Religia

Kochamy Pana Jezusa

podręcznik

 

Red. Ks. P. Goliszek

Gaudium

 

Klasa III

Religia

 

Przyjmujemy Pana Jezusa podręcznik

 

Red. Ks. P. Goliszek

Gaudium

Klasa IV

Religia

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Jestem chrześcijaninem podręcznik

karty pracy

Autor i tytuł podręcznika podane zostaną w terminie późniejszym.

Red.ks. W.Janiga

Gaudium

Klasa V

Religia

Wierzę w Boga podręcznik

karty pracy

Red. Ks. W. Janiga

Gaudium

Wychowanie do życia w rodzinie

„W drodze ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie” ćwiczenia i materiały kl. 5

Red. T. Król

Rubikon

 

Klasa VI

Religia

Wierzę w Kościół podręcznik

karty pracy

 

Red. Ks. W. Janiga

Gaudium

Wychowanie do życia w rodzinie

„W drodze ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie” ćwiczenia i materiały kl. 6

Red. T. Król

Rubikon

Klasa VII

 

 

 

Religia

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Spotykam Twoje Słowo

Podręcznik

Karty pracy

Autor i tytuł podręcznika podane zostaną w terminie późniejszym.

Red. ks. Paweł Mąkosa

Gaudium

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I – VII zostaną zakupione przez szkołę z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.