Zajęcia uwzględniające zainteresowania uczniów tzw. kreatywne 2018/2019:

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się w kl. I.

            Zajęcia uzdalniające w kl. II.

            Koło matematyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w kl. III.

            Kreatywno-literackie -  kl. IV.

            Historyczne kl. IV.

            Zajęcia rozwijające z plastyki.

            Zajęcia poświęcone gramatyce języka angielskiego.

            Zajęcia przygotowujące do konkursów z języka angielskiego.

            Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki.

            Koło matematyczne - kl. VI.

 

                                    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

            Z języka polskiego -  kl. VI.

            Z matematyki - kl. VII.

            W klasie I.

            W klasie II.