Wykaz realizowanych w szkole programów profilaktycznych:

„Mleko w szkole” Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Program kierowany jest do wszystkich uczniów szkoły.

„Owoce i warzywa w szkole” Program wspólnej polityki Unii Europejskiej realizowany przez Agencję Rynku Rolnego jest inicjatywą, dzięki której szkoła może aktywnie wpływać na nawyki żywieniowe uczniów, a także propagować wśród dzieci zdrowy styl życia, w tym właściwe odżywianie poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Programem objęci są uczniowie klas 0 – III.

„Trzymaj formę” Celem programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, promowanie zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Program kierowany jest dla uczniów klas V i VI.

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Celem Puchatkowego programu jest uczenie dzieci, uczniów klasy pierwszej, bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy, czy korzystania z Internetu.