Wykaz nauczycieli pracujących w roku szkolnym 2018/2019:

Lidia Trochym – dyrektor szkoły

Anna Białek – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jolanta Oliwa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Beata Lisewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel WDŻ, nauczyciel zajęć specjalistycznych

Katarzyna Ryczek- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, angielskiego, świetlicy

Agnieszka Skrzypek – nauczyciel języka polskiego

Andrzej Woźniacki – nauczyciel matematyki

Joanna Niewęgłowska-Gomółka – nauczyciel języka angielskiego

Jacek Kłoda – nauczyciel przyrody, bibliotekarz, nauczyciel świetlicy

Monika Tomczak – nauczyciel muzyki i plastyki

Krzysztof Łysiak – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć technicznych

Elżbieta Rola – nauczyciel historii

Ks. Krzysztof Marzycki – nauczyciel religii

Jacek Szynkarczuk - nauczyciel religii

Irena Kornas - nauczyciel biologii i chemii

Beata Mazur- nauczyciel polskiego i angielskiego

Barbara Kozyra - nauczyciel geografii

Maria Mościńska - nauczyciel języka hiszpańskiego

Jolanta Bielecka- nauczyciel zajęć komputerowych, informatyki

Małgorzata Mergo- nauczyciel fizyki

Izabela Świętochowska – pedagog szkolny

Wiletta Rauk – nauczyciel świetlicy

Anna Smolak – nauczyciel logopeda

Paulina Staszczak-Janczarek – psycholog szkolny

Aneta Szmit – nauczyciel zajęć specjalistycznych