Obiady za miesiąc  październik  2019 r.:

 

klasy I - VIII  - 61,60 zł

 

Przypominamy, że termin regulowania należności upływa 10- tego dnia każdego miesiąca.

Prosimy o dokonywanie wpłat w podanej wysokości.