Obiady za miesiąc  czerwiec  2019 r.:

"0" - 107,40 zł

klasy I - IV  - 28,00 zł

klasy V - VIII - 30,80 zł.

Uczniowie klas IV - VIII uczestniczący w rajdzie rowerowym - 25,20 zł.

Uczniowie klas V i VII uczestniczący w wycieczce do Warszawy - 28,00 zł.

Przypominamy, że termin regulowania należności upływa 10- tego dnia każdego miesiąca.

Prosimy o dokonywanie wpłat w podanej wysokości.