W kwestii roli, jaką w życiu szkoły powinni odgrywać rodzice zdania, nawet wśród samych zainteresowanych, są niezwykle zróżnicowane. Na jednym ich krańcu lokują się wyznawcy poglądu o potrzebie dużego zaangażowania i uczestnictwa w życiu szkoły. Na drugim znajdują się zdeklarowani zwolennicy świętego spokoju, oczekujący, że nauczyciele (oraz organ prowadzący) sprawnie i kompetentnie zrealizują swoje zadania, nie absorbując uwagi (i czasu) opieki domowej. Pomiędzy tymi skrajnościami rozciąga się wielka różnorodność postaw, zazwyczaj zależnych od różnych lokalnych czynników, choć z dużym odchyleniem w stronę bierności. Na szczęście w szeregu rodziców uczniów klasy V (w roku szkolnym 2016/2017) są tacy, którzy chetnie bez wahania oraz zbędnych komentarzy odpowiadają na wszystkie apele wychowawcy i z ogromnym zaangażowaniem środków, czasu oraz energii starają się pomagać i zmieniać coś na lepsze. Jestem Państwu za to ogromnie wdzięczna.

 

         Jedną z ostatnich inicjatyw na jaką odpowiedziała część rodziców uczniów tej klasy, było odświeżenie sali lekcyjnej. Myśląc o zbliżającym sie wielkimi krokami nowym roku szkolnym 2016/2017 w dniach 18-20 sierpnia 2016 państwo Żebrowscy oraz państwo Skrobowscy przy wsparciu wychowawczyni wykonali tytaniczną prace odmalowania klasy, w której uczniowie klasy V bedą zdobywać wiedzę, rozwijać zainteresowania i kształtować postawy. Jako wychowawca tej grupy w imieniu swoim oraz uczniów bardzo dziękuję Państwu za czas i ogromny trud włożony w to aby uczyło nam się przyjemniej.

 

alt

 

alt

Prace trawały do późnych godzin nocnych.

 

alt  alt

W malowaniu brało udział trzy pokolenia państwa Żebrowskich.

Bardzo dziękujemy panu Krzysztofowi Żebrowskiemu za poświęcony czas i energię.

Wielkie podziekowania również dla Ali Żebrowskiej (najmłodszego członka ekipy),

która dzielnie pomagała ze wszystkich swoich sił.

 

alt

 Antek w drodze z treningu wpadł ocenić zaawansowanie i postępy w pracach.

 

alt 

alt

Pomaleńku zbiżamy się ku końcowi.

 

alt

SUKCES!!!!! Udało się!!!! Sala wygląda świeżo i cudnie :) Pozostała jeszcze tzw. kosmetyka.

 

alt    Ekipa (od prawej: pani Agnieszja Żebrowska, pan Tomasz Żebrowski, pan Rafał Skrobowski, pani Grażyna Skrobowska po drugiej stronie aparatu oraz wychowawczyni pani Joanna Niewęgłowska-Gomółka) po zakończeniu malowania.

 

RAZ JESZCZE OGROMNE PODZIĘKOWANIA, WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI ZA TRUD

I GRATULACJE PIĘKNEJ POSTAWY DLA OBU RODZIN