We wrześniu i pażdzierniku 2017 r. szkoła w Sobianowicach wzięła udział w konkursie "Baśnie i legendy lokalne" zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wólce. Uczniowie klas IV-VI pisali utwory literackie o treści fantastycznej, związanej z rodzinną miejscowością i okolicą.

10.10.2017 odbyły się warsztaty literacko-plastyczne, na których dzieci wykonywały ilustracje do swoich baśni i legend. Te obrazki znalazły się w folderze, w którym wydrukowano wyróżnione prace. 26,11.2017 r. w Wólce nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu z udziałem Wójta Gminy Wólka P. Edwina Gortata, Dyektor GBP w Wólce P. Zuzanny Chrzanowskiej, Dyrektor SP w Sobianowicach P.Lidii Trochym i innych zaproszonych gości.   W folderze zamieszczono cztery nagrodzone utwory naszych uczniów:

z kl. V - Karola Działy" Legenda o Janie III Sobieskim i kapliczce w Sobianowicach"  i Jagny Stachal"  Wodnicy z Jakubowic";

z kl. VI - Michała Jarosza "Legenda o królu Janie III Sobieskim w Sobianowicach" i Antka Żebrowskiego "O dzielnym żołnierzu Antku z Sobianowic". Została również nagrana płyta z tymi utworami.

Gratululemy zwycięzcom konkursu lierackiego "Baśnie i legendy lokalne".

Inf.Elżbieta Rola

 

alt

 

 

 

alt

 

 

alt

 

 

alt

 

alt