TERMINY SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ ZEBRAŃ OGÓLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

12.09.2018 zebranie oragnizacyjne

06.11.2018 konsultacje indywidualne

17.12.2018 wywiadówka (informacja nt przewidywanych ocen śródrocznych)

24.01.2019 wywiadówka semestralna

04.04. 2019 konsultacje indywidualne

13.05.2019 wywiadówka (informacja nt przewidywanych ocen rocznych)