Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/2019:

2 listopad 2018

15,16,17 kwiecień 2019

2 maj 2019

17 czerwiec 2019.