W dniach 13, 14. 18 czerwca 2019 r. każda  lekcja zostaje skrócona o 15 minut.

Długość przerw międzylekcyjnych pozostaje bez zmian.

                                                          Dyrektor szkoły