Tytuł SUPER KLASY w roku szkolnym 2018/19 uzyskała klasa VIII.

W ramach nagrody Rada Rodziców zasponsorowała wycieczkę:) 

 

 

alt

 

 

alt

 

 

alt

 

 

alt

 

 

alt

 

 

alt