Wykaz Podręczników obowiązujących w roku szkolnym

2017 – 2018

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawca

 

Wychowanie przedszkolne

 

 

 

 

Dzieci 6-letnie

Sześciolatek Roczne Przygotowanie Przedszkolne Tropiciele

Karty 1 – 4

Książka do czytania

Piszę i liczę

Wycinanka

Dzieci 5-letnie

Pięciolatek Tropiciele

Karty 1-4

Zeszyt grafomotoryczny

Wielka Księga Tropicieli

Wycinanka

 

B. Gawrońska

E. Raczek

B. Gawrońska

E. Raczek

 

WSiP 2017

WSiP 2017

 

 

Religia

Dzieci 5-letnie

Jestem dzieckiem Bożym

 

Dzieci 6-letnie

Jezus moim przyjacielem

Red. Ks. M. Zając

Gaudium

Klasa I

Religia

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa

Red.ks. P. Goliszek

Gaudium

Klasa II

Religia

Kochamy Pana Jezusa

podręcznik

 

Red. Ks. P. Goliszek

Gaudium

 

Klasa III

Religia

 

Przyjmujemy Pana Jezusa podręcznik

 

Red. Ks. P. Goliszek

Gaudium

Klasa IV

Religia

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Jestem chrześcijaninem podręcznik

karty pracy

Autor i tytuł podręcznika podane zostaną w terminie późniejszym.

Red.ks. W.Janiga

Gaudium

Klasa V

Religia

Wierzę w Boga podręcznik

karty pracy

Red. Ks. W. Janiga

Gaudium

Wychowanie do życia w rodzinie

„W drodze ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie” ćwiczenia i materiały kl. 5

Red. T. Król

Rubikon

 

Klasa VI

Religia

Wierzę w Kościół podręcznik

karty pracy

 

Red. Ks. W. Janiga

Gaudium

Wychowanie do życia w rodzinie

„W drodze ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie” ćwiczenia i materiały kl. 6

Red. T. Król

Rubikon

Klasa VII

 

 

 

Religia

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Spotykam Twoje Słowo

Podręcznik

Karty pracy

Autor i tytuł podręcznika podane zostaną w terminie późniejszym.

Red. ks. Paweł Mąkosa

Gaudium

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I – VII zostaną zakupione przez szkołę z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.