Wykaz nauczycieli pracujących w roku szkolnym 2017/2018:

Lidia Trochym – dyrektor szkoły

Jolanta Oliwa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Marta Dzikoń-Dziura – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Anna Białek – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Aleksandra Różewska-Bober – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Skrzypek – nauczyciel języka polskiego

Andrzej Woźniacki – nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych

Joanna Niewęgłowska-Gomółka – nauczyciel języka angielskiego

Jacek Kłoda – nauczyciel przyrody, bibliotekarz

Monika Tomczak – nauczyciel muzyki i plastyki

Krzysztof Łysiak – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć technicznych

Elżbieta Rola – nauczyciel historii

Ks. Krzysztof Marzycki – nauczyciel religii

Jacek Szynkarczuk - nauczyciel religii

Irena Kornas - nauczyciel biologii

Dorota Kruszyńska - nauczyciel chemii

Barbara Kozyra - nauczyciel geografii

Krzysztof Szewczyk - nauczyciel fizyki

Maria Mościńska - nauczyciel języka hiszpańskiego

Izabela Świętochowska – pedagog szkolny

Beata Lisewska – nauczyciel świetlicy

Katarzyna Ryczek – nauczyciel świetlicy

Kamila Maniecka – nauczyciel logopeda

Paulina Staszczak-Janczarek – psycholog szkolny

Aneta Szmit – nauczyciel zajęć specjalistycznych