O Szkole

„Jesteśmy szkołą przyjazną rodzinie, bliską uczniowi, który znajdzie w nas wychowawców – mistrzów, przyjaciół oddających swój czas, zapał, wiedzę, serce, chcących służyć innym, wypełniać swoje powołanie. Chcemy uczyć i wychowywać, kształtować młodego człowieka, opierając się na zasadach ponadczasowych, skierowanych na dobro i szczęście człowieka”.

Najważniejszym celem kształcenia w Szkole Podstawowej im. T Kościuszki w Sobianowicach jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny.