Ślubowanie to bardzo wyjątkowe wydarzenie zwłaszcza dla każdego pierwszaka. W tym roku szkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach uroczystość pasowania odbyła się 30 października i wyglądała inaczej niż dotychczas. Ze względu na reżim sanitarny miała kameralny charakter i odbyła się w sali. Uczniowie klasy I pod kierunkiem wychowawczyni przygotowali i zaprezentowali program artystyczny bez udziału rodziców i innych gości. Następnie pierwszoklasiści w obecności Pani Dyrektor Lidii Trochym złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Po uroczystości i przyjęciu życzeń od Pani Dyrektor uczniowie mogli świętować wspólnie z wychowawczynią ten ważny dzień, choć nieco w skromniejszej wersji. Nie zabrakło smacznego poczęstunku przygotowanego przez rodziców dzieci oraz miłej atmosfery. Dzieci swoim zachowaniem udowodniły, że są gotowe na podjęcie tak ważnej roli – ucznia.