W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w roku szkolnym 2019/2020 nie ukończona została realizacja projektu finansowanego ze środków UE pod nazwą Rozwój Kompetencji Kluczowych – Zajęcia z Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych. Przypomnijmy, że głównym celem projektu jest wzrost poziomu kluczowych na rynku kompetencji (ICT, matematyczno-przyrodniczych oraz w zakresie posługiwania się językami obcymi). Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie uczestniczą w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach. Projekt obejmuje: zajęcia matematyczno-przyrodnicze z wykorzystaniem metody eksperymentu, zajęcia z przyrody metodą eksperymentu, dodatkowe zajęcia z biologii, chemii, fizyki oraz z języka angielskiego. Dzięki projektowi szkoła realizuje także zajęcia z programowania, przedsiębiorczości, edukacji zawodowej, oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz dodatkowe spotkania z logopedą. Planowana jest również organizacja wycieczek edukacyjnych dla uczniów. Mamy nadzieję, że uda się je w bieżącym roku szkolnym zrealizować. Projekt obejmował także podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli oferując studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki oraz Administrowania Sieciami Komputerowymi. Dzięki realizacji tego projektu szkoła została doposażona w wiele pomocy przydatnych do nauki przedmiotów ścisłych oraz w nowoczesny sprzęt TIK.