W ostatnich tygodniach Drugoklasiści poznawali „skarby”, które od wielu, wielu lat znajdowały się w naszym kraju. Swoje odkrycia rozpoczęli od Śląska, gdzie odbyli wirtualną wycieczkę do kopalni węgla kamiennego. Tutaj poznali historię tego „skarbu” i bardzo ciężką pracę górników. Uwieńczeniem tego spotkania była wystawa prac plastycznych uczniów kl.2 na temat: „W kopalni węgla kamiennego”. Dzieci wykonały rysunki przy użyciu tylko trzech kolorów kredek
i ołówka. Następnie poznały historię pojawienia się soli w Polsce. Udało się im także wirtualnie zwiedzić kopalnię soli w Wieliczce i poznać najciekawsze komory, korytarze oraz zobaczyć Skarbnika czuwającego nad gwarkami.
W swoich domach drugoklasiści przygotowali doświadczenie, które pozwoli im zaobserwować powstawanie kryształków soli. Podczas kolejnych zajęć uczniowie klasy 2 zapoznali się z różnymi skałami, które różnią się pochodzeniem, barwą, kształtem i zastosowaniem. Wychowawczyni kl.2-p. Marta Dzikoń-Dziura planowała wycieczkę uczniów do pobliskiego ośrodka wychowawczego w Bystrzycy, aby dzieci mogły tam obejrzeć proces tworzenia naczyń z gliny. Niestety pandemia uniemożliwiła tę wizytę, więc p. Marta zaproponowała swoim uczniom zabawę w garncarza w domach. Zamiast gliny dzieci wykorzystały plastelinę. Oto kilka wybranych prac.