Obchodzona 20 listopada rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka to niezwykle ważna data dla wszystkich najmłodszych obywateli świata. Z tej okazji uczniowie klasy IV rozpoczęli cykl zajęć z wychowawcą, w trakcie których omawiali zagadnienia związane z prawami dziecka i analizowali zapisy Konwencji. Na zajęciach dowiedzieli się jaka była geneza praw dziecka, poznali historię Mary Ellen i przypomnieli sobie nazwisko cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci – Janusza Korczaka. Poznali najważniejsze daty i fakty dotyczące zarówno samej Konwencji jak i praw dziecka oraz dowiedzieli się o Rzeczniku Praw Dziecka w Polsce. Warto wspomnieć, że Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Na zakończenie cyklu zajęć o prawach dziecka uczniowie wzięli udział w quizie wiedzy oraz przygotowali prace plastyczną przedstawiającą wylosowane prawo dziecka. Praca to forma zagadki a zadaniem pozostałych uczniów było odgadnięcie jakie prawo zostało zobrazowane. Hania zobrazowała wylosowane prawo w postaci krótkiego, ale wymownego nagrania video.

https://www.canva.com/design/DAEdhGFP6Eo/DqC5TDtCA47EUeR8vq9HcQ/view?utm_content=DAEdhGFP6Eo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton