Konkurs plastyczny „Kartka Wielkanocna”

W kwietniu odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Kartka Wielkanocna”.
Konkurs skierowany był do uczniów klas I – III, oddziału przedszkolnego i Samorządowego Przedszkola „Stokrotka”.
Celem konkursu było:
 promowanie talentów plastycznych,
 rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci,
 pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą,
 stwarzanie uczniom możliwości zdrowej rywalizacji.
Wszystkie prace zgłoszone na konkurs zostały nagrodzone i wystawione na przygotowanej w szkole wystawie.
Organizatorami konkursu były Panie Mariola Czekierda i Anna Białek.