22 kwietnia – Dzień Ziemi to najbardziej znane ze świąt ekologicznych. Tegorocznym jego motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”. Ze względu na ograniczenia związane z nauką zdalną pani Joanna Niewęgłowska-Gomółka zaprosiła uczniów klas IV, VI oraz VIII do udziału w akcji ekologicznej. Celem tego przedsięwzięcia było budzenie poczucia odpowiedzialności za stan przyrody oraz uświadomienie źródeł zagrożeń dla środowiska naturalnego. Coraz popularniejsza na świecie staje się idea Zero Waste czyli styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. Był to bardzo ważny element naszych dyskusji. W trakcie zajęć z wychowawcą oraz na lekcjach języka angielskiego zastanawialiśmy się co młodzież może zrobić, aby pomóc Ziemi.
Najszerzej zagadnienie ochrony środowiska potraktowali uczniowie i wychowawczyni klasy IV. W trakcie cyku spotkań z wychowawcą, omawialiśmy różne sposoby aktywnej działalności na rzecz ekologii. Wszyscy wykazaliśmy się kreatywnym podejściem i pokazaliśmy, jak można powtórnie wykorzystywać różne przedmioty, aby dać im „drugie życie”. Chętni uczniowie opracowali plakaty, by w imieniu naszej planety apelować o ochronę środowiska. Niektórzy z nas aktywnie włączyli się w akcję sprzątania świata i posprzątali skrawek Ziemi. Czwartoklasiści zachęcali także do ograniczenia emisji spalin proponując przejażdżki rowerowe, na które sami ze swoimi rodzinami się wybierają.
Uczniowie klasy VIII postawili na aspekt edukacyjno-informacyjny, opracowując plakaty o tematyce ekologicznej. Przygotowanie plakatów wpisuje się w realizację treści wynikających z podstawy programowej języka angielskiego i służyło utrwaleniu zwrotów i słownictwa z zakresu ekologii i środowiska. Uczniowie klasy VI przygotowali swoje propozycje na powtórne wykorzystanie przedmiotów pozornie nadających się jedynie do wyrzucenia.

Myślą przewodnią naszych prac i działań, którą warto na koniec wyartykułować ponownie to: „Zacznijmy od własnego progu”.
Wszystkie pomysły zostały zebrane postaci w prezentacji, do obejrzenia której serdecznie zapraszam. Chcemy, aby była ona świadectwem naszej postawy oraz swego rodzaju manifestem, że los naszej planety nie jest nam obojętny. Jest to tegoroczna forma apelu o ochronę środowiska, zrównoważoną gospodarkę zasobami i racjonalną politykę środowiskową.

https://animoto.com/play/6T0ztlxCiA08g3M4eS8mIw

Joanna Niewęgłowska-Gomółka