Dnia 12 kwietnia 2021 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach odbył się konkurs wiedzy o patronie – Tadeuszu Kościuszce. Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg konkursu była pani Aneta Szmit – nauczyciel historii. W związku z sytuacją epidemiczną finałowa rozgrywka została przeprowadzona online. Uczniowie z poszczególnych klas drugiego etapu edukacyjnego musieli wykazać się wiedzą na temat życia Tadeusza Kościuszki oraz ważnych wydarzeń historycznych związanych z jego postacią. Jak co roku nie zawiedli i rywalizacja była na wysokim poziomie. Ostatecznie pierwsze miejsce zajął uczeń klasy ósmej, Karol Działa zdobywając największą liczbę punktów. Pozostali uczestnicy: Marcel Biedak- Ogrodnik, Piotr Syta, Krzysztof Syta i Stanisław Lenart otrzymali wyróżnienia. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.