16 września 2021 roku, we czwartek, uczniowie klas III i IV Szkoły Podstawowej w Sobianowicach udali się na wycieczkę do Lublina. Do miasta dostali się komunikacją miejską pod opieką swoich wychowawców i wybranych rodziców. Przejazd MPK był dla uczniów wyjątkową atrakcją, ponieważ do szkoły są przywożeni samochodami osobowymi. Podróż autobusem trwała długo, ale pozwoliła dzieciom poznać piękne okolice Sobianowic. Wycieczka rozpoczęła się spod Bramy Krakowskiej w Lublinie. Uczniowie zobaczyli ratusz, gdzie urzędują włodarze miasta, a potem przeszli deptakiem do Placu Litewskiego. Tutaj oglądali piękne fontanny i pomniki oraz karmili gołębie. Następnie przeszli do budynku Głównej Poczty, gdzie mieli okazję zapoznać się z pracą pocztowców. Oglądali pomieszczenia i urządzenia wykorzystywane na poczcie. Na zakończenie wizyty dzieci otrzymały pamiątkowe pocztówki i znaczki. Kolejnym i głównym etapem wycieczki był pobyt w Instytucie chemii na UMCS w Lublinie. Najpierw uczniowie poznali postać wybitnej uczonej-patronki uniwersytetu – i wykonali sobie zdjęcie przy jej pomniku. Kolejną godzinę spędzili w auli uczelni na pokazach chemicznych. Wykonywali doświadczenia i obserwowali eksperymenty pod ścisłą kontrolą chemików. Po pokazach kilkoro uczniów zadeklarowało chęć studiowania w przyszłości na tej wybitnej lubelskiej uczelni. Czas spędzony na uniwersytecie minął szybko i uczniowie udali się w drogę powrotną. Oczywiście nie zabrakło również wizyty w Mc Donald znajdującym się przy deptaku. Na zakończenie wycieczki dzieci wstąpiły na Starówkę, aby zobaczyć piękne kamieniczki i bramy wiodące do miasta. Wycieczka była bardzo ciekawa i dostarczyła uczniom wielu niezapomnianych wrażeń.
Powrót do Sobianowic odbył się także komunikacją miejską.
Uczniowie klas III i IV serdecznie dziękują panu Witoldowi Zawadzkiemu za umożliwienie udziału w pokazach na Wydziale Chemii UMCS oraz opiekunom: wychowawczyni kl.III – pani Marcie Dzikoń-Dziura, wychowawcy kl.IV – panu Jacentemu Kłodzie oraz rodzicom: pani Katarzynie Caban i panu Łukaszowi Piwowarskiemu. Dzieci z niecierpliwością oczekują na kolejne wyjazdy.

Tekst opracowała i zdjęcia wykonała: Marta Dzikoń-Dziura