„Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu” tymi słowami Elizy Orzeszkowej uczniowie podziękowali swoim nauczycielom za trud włożony w ich wychowanie, za przekazywaną wiedzę, wyrozumiałość, cierpliwość, uśmiech i serce.
Uroczystość odbyła się w przeddzień Święta Komisji Edukacji Narodowej. Pod czujną opieką nauczycieli uczniowie świetlicy, klasy IV i VI przygotowali akademię, w której pokazali swoje ogromne zdolności artystyczne. Obejrzeliśmy montaż słowno-muzyczny poświęcony pracy nauczyciela oraz część humorystyczną, na którą składały się skecze lekcji.
W przygotowaniu akademii pracowali: K. Zielińska, J. Kłoda, W. Rauk oraz M. Dzikoń-Dziura.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tej pięknej uroczystości szkolnej:

https://sway.office.com/bOvHNhbuF8FChsR6?ref=Link