Ślubowanie i pasowanie na ucznia to podniosłe i ważne wydarzenie w naszym szkolnym kalendarzu imprez. Tradycyjnie, jak co roku w październiku, uczniowie klasy pierwszej rozpoczęli uroczystość występem artystycznym. Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze, śpiewali piosenki, prezentowali nabyte umiejętności. Następnie złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły.
Ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach dokonała Dyrektor szkoły Aneta Szmit.
Wychowawca kl. I Lidia Trochym

Fotorelacja w poniższym linku:

https://sway.office.com/d0IualPTO8cSYAiK?ref=Link