W Dniu Ziemi (Earth Day) 22 kwietnia, znanym też jako Światowy Dzień Ziemi na całym świecie prowadzone są różnorodne akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwach. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety. W tym roku szkolnym koordynatorem obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole był pan Jacek Kłoda. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji sprzątania wąwozu oraz terenu wokół szkoły.

Gratulujemy proekologicznej postawy klasom 2 i 3, które pomimo niesprzyjającej aury włączyły się w akcję.

https://www.canva.com/design/DAFBthxkwk8/kAmXqoNDkzLIPZr2bZeTdA/view?utm_content=DAFBthxkwk8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton