W II semestrze roku szkolnego 2021/22 uczniowie klasy II ZSP w Sobianowicach pracowali bardzo intensywnie. Część zajęć edukacyjnych przeznaczona była na przeprowadzanie doświadczeń przyrodniczych oraz prac plastyczno-technicznych. I tak powstały między innymi roboty ekologiczne i wędki. W ramach zajęć przyrodniczych uczniowie hodowali sadzonki ziół, warzyw i kwiatów oraz poddawali procesowi krystalizacji sól. Własnoręcznie wykonane prace i doświadczenia, oprócz nowej wiedzy, dały uczniom dużo radości i satysfakcji.

Beata Lisewska – Wychowawca klasy II

https://sway.office.com/WeNZelhi9uQOsYpC?ref=Link