7 czerwca 2022 część dzieci z klasy 6 odbyło lekcje w formie rajdu rowerowego po najbliższej okolicy. Doskonalono w praktyce wiedzę z wychowania komunikacyjnego: jazdę grupową, posługiwanie się kompasem i busolą. Były też elementy podstawy programowej z języka angielskiego – dzieci utrwalały zwroty związane z określaniem położenia, pytanie o drogę i tłumaczenie jak dotrzeć do wybranego miejsca. Trasa rowerowej wycieczki przebiegała wśród malowniczych okolic Sobianowic, Bystrzycy i pobliskich Zawieprzyc. Pogoda dopisała. Wyjazd zorganizował pan Krzysztof Łysiak.