W bieżącym roku szkolnym pani pedagog – Izabela Świętochowska realizowała program pt.: APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. Jest to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia, w zakresie psychologii pozytywnej, kształtowania optymistycznego stylu wyjaśniania zdarzeń oraz cech charakteru istotnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.Podczas spotkań wspólnie z uczniami klasy V i wychowawczynią – panią Joanną Niewęgłowską-Gomółka – zastanawiała się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania. Dzieci stworzyły i rozpoczęły wyposażanie swoich Apteczek, uczyły się optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.  Ze względu na konieczność realizacji bieżących zagadnień wychowawczych, nie wszystkie moduły zostały omówione w tym roku, dlatego program będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym. Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Chcemy uczyć dzieci optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Zapraszam do obejrzenia kilku fragmentów działań:

https://view.genial.ly/62c8365a281281001128ab36/presentation-subject-presentation