W dniu 20.09.2022 w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci ubiegający się o funkcję w samorządzie mieli okazję przedstawić swój program w kampanii wyborczej. Najbardziej widoczne były plakaty, ale wierzymy, że wykorzystane zostały również inne formy zachęty wyborców do głosowania. Nie zabrakło chwytliwych postulatów typu „brak prac domowych”, „brak sprawdzianów i kartkówek” „dzień wagarowicza wolny od szkoły” czy „większa ilość wycieczek”. Każdy z uczniów klas II – VIII naszej szkoły mógł oddać głos na swojego kandydata. Nad całością wyborów czuwała opiekun samorządu – Pani Karolina Saracyn. Na niej spoczywała odpowiedzialność za prawidłowy przebieg i zachowanie tajności głosowania.
Głosami szkolnych wyborców Przewodniczącym Samorządy Uczniowskiego został uczeń klasy IV Paweł Suszek. W skład Rady SU weszli także: Maciej Pawelec kl. VII, Gabriel Puchacz kl. VII, Nikola Mitrut kl. VI, Angelika Wójcik kl. V, Lena Lewczyk kl. V.

Wolą wyborców opiekunem Samorządu Uczniowskiego po raz kolejny została pani KAROLINA SARACYN, która zdeklasowała innych kandydatów zdobywając aż 62 głosy. Serdecznie gratulujemy wygranej i życzymy sukcesów sprawowaniu tak zaszczytnego stanowiska. Wszystkich uczniów naszej szkoły zachęcamy do wspierania Rady SU i czynnego włączenia się w działalność samorządu.

Uroczyste zaprzysiężenie nowej Rady Samorządu Uczniowskiego odbyło się w dniu 21.09.2022