W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła odpowiedziała na zaproszenie Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. i po raz pierwszy wzięliśmy udział w akcji pod hasłem PRZERWA NA CZYTANIE – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Jest to już III Międzynarodowa edycja VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.
Celem akcji jest:
– promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
– integracja środowiska lokalnego;
– pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;
– wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;
– zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.
Akcja Przerwa na czytanie skierowana jest do:
– placówek oświatowych każdego typu z całego świata i znajdujących się w Polsce oraz współpracujących z nimi placówek partnerskich mieszczących się poza granicami Polski,
– szkół polskojęzycznych na świecie (np. szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej).
Cieszymy się, że jesteśmy częścią tej zacnej społeczności i pięknego czytelniczego święta. Życzymy miłej lektury.

https://sway.office.com/B7BfgpmF3jyt2YCG?ref=Link