Wzorem lat ubiegłych nasza palcówka wzięła udział w akcji MEiN pod hasłem SZKOŁA PAMIĘTA. Już po raz czwarty odbywa się ona w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

https://sway.office.com/aiGiCXTGWVuGIgvH?ref=Link