W dniu 13.01.2023r., w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi i w trosce o ich bezpieczne spędzenie, dla uczniów klas I-III odbyło się w szkole spotkanie z policjantami. Gościliśmy aspirantów Anetę Malesa oraz Tomasza Petela z Komisariatu Policji w Niemcach, którzy przypomnieli nam zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie zimowego wypoczynku, zarówno podczas zabaw na powietrzu, jak i pobytu w domu, szczególnie podczas nieobecności osób dorosłych.
Uczniowie z zainteresowaniem słuchali prelekcji, chętnie zgłaszali swoje pytania oraz uczestniczyli w dyskusji.
Serdecznie dziękujemy państwu policjantom za ciekawe spotkanie a dzieciom życzymy pełnych wrażeń i bezpiecznych ferii zimowych.

Beata Lisewska

https://sway.office.com/O2OWb25fnB7EFUdg?ref=Link