Uczniowie naszej szkoły Dominik Ciąpała klasa III i Adam Kurek klasa VII przystąpili do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP), który odbył się w Gminie Wólka. Turniej ma na celu……

https://sway.office.com/5A52lTgSE8hHLuEk?ref=Link