21 marca 2023r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach świętowaliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Uczniowie klas I-III oraz oddziału „0” rozpoczęli swoje świętowanie od symbolicznego spalenia Marzanny, którą wykonali trzecioklasiści. Następnie odbył się konkurs recytatorki wierszy o wiośnie, w którym wzięli udział zerówkowicze i uczniowie edukacji wczesnoszkolnej….https://sway.office.com/H6qt9escqurXCc68?ref=Link