6 lutego odbył się już tradycyjnie Przegląd przebrań za postać literacką.

Zapraszamy do fotorelacji...https://sway.office.com/uJxO8j0WVsak4Wmt?ref=Link