22 kwietnia miliony ludzi na całym świecie świętuje Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii różnicujących. Dzień Ziemi to różnego typu sympozja, warsztaty, spotkania czy festyny, wszystkie propagujące ekologiczny, zdrowy tryb życia. Obecnie jest to największe ekologiczne święto świata, organizowane od Singapuru do Rzymu… od Alaski po Australię.

Dzień Ziemi stał się okazją do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcji sprzątania świata. Cała nasza społeczność szkolna aktywnie włączyła się w porządkowanie skrawka naszej planety. Wyposażeni w worki, rękawiczki i pozytywną energię, uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami wyruszyli, aby zbierać śmieci na wyznaczonych przez pana Jacka terenach w pobliżu szkoły.

https://sway.office.com/L7WrExFuvkTtgJLQ?ref=Link