W dniu 15.05.2023 w naszej placówce odbył się międzyszkolny turniej wiedzy z języka angielskiego pod hasłem MIĘDZY NAMI PODSTAWÓWKAMI. Jego organizatorem była nauczycielka języka angielskiego – Joanna Niewęgłowska-Gomółka. Zgodnie z założeniami regulaminu turniej miał charakter jednoetapowy. Wzięły w nim udział drużyny z pięciu szkół Gminy Wólka. Każda placówka wyłoniła po dwóch reprezentantów, którzy rywalizowali o zwycięstwo na aplikacji KAHOOT. Quiz składał się z 58 pytań jednokrotnego wyboru. Zawierał pytania gramatyczne, sprawdzające słownictwo oraz zagadnienia kulturowe. Poziom drużyn był bardzo wyrównany a palma zwycięstwa na poszczególnych etapach quizu przechodziła z „rąk do rąk” co podkręcało i tak spore emocje.

Zwycięzcami tegorocznej edycji turnieju zostali reprezentanci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdniku Małym: Roksana Kamińska i Martyna Kopeć.

Drugie miejsce przypadło w udziale gospodarzom, czyli reprezentacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobianowicach: Maja Flis i Alicja Żebrowska.

Trzecią pozycję wywalczyli uczniowie reprezentujący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pliszczynie: Hanna Drżał i Mateusz Kuśpit.

Ogromne gratulacje dla zwycięzców. Dziękuję za przybycie wszystkim drużynom i ich opiekunom. Uczniom życzę kolejnych sukcesów a nauczycielom chętnych do współpracy i żądnych wiedzy wychowanków.

Joanna Niewęgłowska-Gomółka