W dniach 11-01-2023 r. i 12-01-2023 r. 2023 roku uczniowie z klas I-III naszej szkoły jak co roku wzięli udział w sesji zimowej olimpiady Olimpusek oraz olimpiady Olimpusek z języka angielskiego.
Olimpiada Olimpusek polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwala uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów.
Udział naszych uczniów w tych konkursach okazał się dużym sukcesem.
W klasie 1 z Olimpuska 2 uczniów osiągnęło dyplom laureata.
W klasie 3 z Olimpuska dyplom laureata otrzymało 3 uczniów w tym 1 uczennica uzyskała 5 miejsce w kraju i tym samym nagrodę książkową.
Pozostali uczniowie, niezależnie od uzyskanego wyniku, zostali uhonorowani dyplomami uznania. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach olimpiad ogólnopolskich..
Szkolny koordynator:
Jolanta Oliwa