W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole wpisany jest apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tak więc i w tym roku chcąc przypomnieć uczniom to ważne wydarzenie z historii naszego kraju, klasa VI pod kierunkiem pani Lidii Trochym przygotowała montaż słowno-muzyczny. Uczennice klasy II Monika i Zuzia wyrecytowały znany wszystkim wiersz pt. Kto ty jesteś…? Nie byłoby tego święta, gdyby nie ci, co podsunęli myśl, aby stworzyć „cud majowy”. Byli to: król Stanisław August Poniatowski, marszałek Stanisław Małachowski, Ignacy i Stanisław Potoccy oraz Hugo Kołłątaj, Józef Wybicki, Stanisław Staszic. Wszyscy oni na Sejmie Czteroletnim 3 Maja 1791r. uchwalili ustawę zwaną Konstytucją 3 Maja. Mimo, że obowiązywała zaledwie 14 miesięcy, przeszła do historii jako najważniejsze wydarzenie w dziejach I Rzeczypospolitej.

Była to kolejna okazja do refleksji nad wydarzeniami sprzed lat, do pielęgnowania patriotyzmu wśród najmłodszych oraz do bycia dumnym z tego, że jest się Polakiem. Przedstawiciele naszej szkoły wzięli także udział w gminnych obchodach tego święta.