W dniu 16 maja 2023r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach został przeprowadzony dla uczniów klas I-III Konkurs Pięknego Czytania. W czytelniczych zmaganiach wzięło udział 14 chętnych uczniów pierwszego etapu edukacyjnego. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie samodzielnie przygotować fragment dowolnego tekstu z wybranej przez siebie książki, który podczas konkursu odczytali przed kolegami i jury. Drugim zadaniem uczestników konkursu było przeczytanie nieznanego im fragmentu ze wskazanej przez komisję książki. Celem konkursu było zachęcenie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, promowanie czytelnictwa oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania.

Szkolna komisja konkursowa w składzie: p. Jolanta Oliwa, p. Lidia Trochym,
p. Wioletta Rauk i p. Beata Lisewska przyznała dyplomy i nagrody za zajęcie miejsc I-II-III w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dyplomy za udział w konkursie.

Laureatami zostali:

Z klasy I: Agata Ciąpała i Maja Lisowska ex aequo I miejsce;

Z klasy II: Monika Kazana – I miejsce, Mikołaj Zieliński – II miejsce, Zuzanna Wielgos –
III miejsce;

Z klasy III: Dominik Ciąpała – I miejsce, Liliana Szymańska – II miejsce, Dagmara Prażewska – III miejsce;

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała organizatorka: Beata Lisewska.

https://sway.office.com/YJxPDqv6n7h76owy?ref=Link