Tradycją Szkoły Podstawowej w Sobianowicach jest udział uczniów klas młodszych w ogólnopolskim konkursie ZUCH i w ogólnopolskiej olimpiadzie OLIMPUSEK.
W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas I-III także bardzo chętnie i licznie wzięli udział w tych konkursach. Dzieci pisały ogólnopolski konkurs ZUCH w dwóch edycjach: semestralnej i rocznej oraz rozwiązywały zadania OLIMPUSKA w dwóch sesjach: zimowej i wiosennej.
Organizacją ZUCHA i OLIMPUSKA zajęła się pani Marta Dzikoń-Dziura, która czuwała nad całością konkursów przeprowadzonych w szkole. Wsparciem była pani Jolanta Oliwa.
Rok szkolny 2022/2023 okazał się bardzo owocny dla naszych uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki zarówno w ogólnopolskim konkursie ZUCH, jak i w ogólnopolskiej olimpiadzie OLIMPUSEK.

Wszystkim uczniom biorącym udział w tych konkursach gratuluję i życzę kolejnych, spektakularnych wyników w latach następnych.
Zaś paniom – wychowawczyniom przygotowującym dzieci także składam gratulacje i życzę dużo wytrwałości oraz sukcesów w kolejnym roku szkolnym.
Zapraszam do obejrzenia relacji fotograficznej prezentującej sukcesy uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Sobianowicach.

Marta Dzikoń-Dziura

https://sway.office.com/VVmVDMseAZF7QQyL?ref=Link