W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy II i III walczyli w swoich klasach o tytuł „Mistrza ortografii”. Ocenie podlegały wszystkie dyktanda, jakie uczniowie pisali w ciągu całego roku szkolnego.

Zwycięzcami zostali:

tytuł „Mistrz ortografii klasy II” otrzymał Mikołaj Zieliński,

tytuł „Wicemistrz ortografii klasy II” otrzymała Aleksandra Wójtowicz,

tytuł „Mistrz ortografii klasy III” otrzymał Dominik Ciąpała,

tytuł „Wicemistrz ortografii klasy III” otrzymał Jan Podgórski.

Laureatom serdecznie gratulujemy 😊

Organizator konkursu

Beata Lisewska