12.09.23 odbył się wyjazd integracyjny naszych uczniów z klas I- III z uczniami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bystrzycy do Smart Kids Planet w Warszawie.https://sway.office.com/ppIXouGv0J2kgq4M?ref=Link