Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Wojewódzkim Projekcie Edukacyjnym dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych im. Marianny Krasnodębskiej „Sprawiedliwi Lubelszczyzny”

  1. Prezentacja multimedialna ukazująca działania osób ze społeczności lokalnej na rzecz ratowania obywateli narodowości żydowskiej na terenie Lubelszczyzny podczas II wojny światowej:

    Prosimy kliknąć na słowo: PREZENTACJA

  2. . Projekt wpinki okolicznościowej