Z okazji 11 listopada odbył się w szkole apel który miał na celu upamiętnienie Narodowego Święta Niepodległości w Polsce.

https://www.canva.com/design/DAFz2ycJGNc/hbG0P-NT_MJCwyvp7pL1XA/edit?utm_content=DAFz2ycJGNc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
W przygotowaniu dekoracji pomagała Pani Karolina Saracyn, Dorota Kędzierska, Agnieszka Kozak