16 listopada uczniowie klas IV – VI wzięli udział w turnieju piłki ręcznej, który odbył się w ZSP w Pliszczynie i był etapem gminnym do zawodów powiatowych. Gratulacje dla zawodników i trenera.

https://sway.office.com/fTn2zFCH4JANcVC9?ref=Link