Zakończyliśmy Ogólnopolski Program Świadomość Procentuje. Był on odpowiedzią na aktualne potrzeby w zakresie rozwoju i edukacji. Samoświadomość polega na
posiadaniu wiedzy o samym sobie, pozwala na szczegółowe określanie własnych doznań, potrzeb, emocji czy mechanizmów działania. Do pełnej samoświadomości potrzebna jest także znajomość posiadanych przez siebie talentów. Ci, którzy są świadomi tego, jakie posiadają zdolności i możliwości, są bardziej pewni siebie a samoświadomość pozwala na odnalezienie odpowiedniej drogi, zrozumienie tego, jakie jest nasze miejsce.

https://sway.office.com/AJKhWvLkCA6ARrR5?ref=Link