Uczniowie klas I-IV w dniu 23 stycznia 2024 roku brali udział w warsztatach garncarskich prowadzonych przez Krystiana Nowaka. Uczniowie poznali historię garncarstwa oraz wykonali indywidualnie serduszko na kole garncarskim. Wszyscy świetnie się bawili. Za warsztaty odpowiedzialne były panie Katarzyna Zielińska i Agnieszka Kozak. Dziękujemy za interesujące zajęcia.

https://sway.cloud.microsoft/tGU6QwErw8IUiwpL?ref=Link