Uroczystość pasowania na czytelnika w szkole podstawowej to ważne wydarzenie, które symbolicznie wprowadza ucznia w świat książek i czytania. To moment, w którym dziecko zostaje uznane za gotowe do samodzielnego czytania i korzystania z wiedzy zawartej w książkach.

https://sway.cloud.microsoft/Pkdty7l2h8dmprV0?ref=Link