W Zespole Szkolno- Przedszkolnym zorganizowano historyczne pokazy, aby uczniowie mogli lepiej zrozumieć wydarzenia z przeszłości, w tym okres II wojny światowej i powstania. Takie przedstawienia są świetnym narzędziem dydaktycznym, integrującym wiedzę z doświadczeniem.

https://sway.cloud.microsoft/oLfo29CnxDtvfwes?ref=Link